Warszawa

 Sala widowiskowa Broadway, piętro 0, DK Kadr - wejściówki
 ul. Rzymowskiego 32

 27.01.2023

 19:00
 

sala: Broadway
wstęp wolny, rezerwacja miejsc online lub wrecepcji DK Kadr

Studentki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego wWarszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych naspektakl ,,W sieci lajków”.
Jest toamatorski spektakl teatralno-taneczny, któryma być próbą podjęcia dyskusji dotyczącej poważnego problemu społecznego, jakim są uzależnienia młodych osób odmediów społecznościowych. Obejmuje treści zzakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych IV-VIII.
Spektakl przygotowany wramach projektu edukacyjnego realizowanego podczas studiów magisterskich. Ma nacelu rozwijać umiejętności krytycznego myślenia umłodych osób, zwracać uwagę nakonieczność dokonywania świadomych iodpowiedzialnych wyborów wtrakcie korzystania zzasobów dostępnych winternecie, zachęcać dobezpiecznego poruszania się wprzestrzeni cyfrowej pozbawionego hejtu imowy nienawiści.
Ponad tospektakl dzięki swojej taneczno-teatralnej formie ma być również zachętą doprozdrowotnego stylu życia, wybierania aktywności fizycznej zamiast siedzącego trybu życia. Wspektaklu oprócz tańca zostanie również wykorzystana akrobatyka, ekwilibrystyka orazmanipulacja różnymi przyborami cyrkowymi. Nascenie wystąpią dziewczynki wwieku szkolnym uczęszczające nazajęcia ztańca nowoczesnego, artyści cyrkowi orazzaproszeni goście.

CZYTAJ WIĘCEJ